Doneer nu!

Klachtenprocedure

 

Resto VanHarte heeft kwaliteit en gasttevredenheid hoog in het vaandel staan. Uw mening en opmerkingen nemen wij serieus. We kunnen er onze dienstverlening mee verbeteren.

Wat is een klacht?
Er is sprake van een klacht als niet is voldaan aan de verwachtingen van onze activiteiten en werkzaamheden. Elke klacht die bij ons binnenkomt, wordt geregistreerd en via een vaststaande procedure afgehandeld. Zijn er veel vragen of klachten over een bepaald onderwerp, dan zullen wij actie ondernemen, bijvoorbeeld door hier speciale aandacht aan te besteden op onze website of digitale nieuwsbrief. Indien nodig kunnen wij onze procedures of activiteiten aanpassen.

Klachtenprocedure stap voor stap

  • Klachten komen bij ons binnen het online klachtenformulier, via e-mail of persoonlijk.
  • Allereerst achterhalen wij de kern van de klacht: Wat is de aanleiding? Is het een klacht over een specifiek Resto, over onze algemene werkwijze of over een specifieke activiteit, bijvoorbeeld fondsenwerving?
  • Vragen die binnenkomen via het contactformulier, e-mail of per brief, beantwoorden wij bij voorkeur binnen vijf dagen na binnenkomst. Iedereen die een klacht indient, krijgt een reactie van ons. Alle klachten worden geregistreerd en vertrouwelijk behandeld.
  • Afhankelijk van de aard en complexiteit van de klachten, beantwoorden onze medewerkers de klacht zelf of zorgen zij ervoor dat een andere, meer gespecialiseerde medewerker van het specifieke Resto of afdeling reageert. 
  • Als de persoon die een klacht heeft ingediend niet tevreden is over de wijze waarop Resto VanHarte zijn of haar klacht heeft behandeld, kan hij of zij de kwestie neerleggen bij het bestuur. Binnen tien dagen zal het hierop reageren.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

 

Contact