Doneer nu!

VanHarte in uw testament

vanharte amsterdam testamentMeer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Vindt u ook dat iedereen in Nederland de kans moet krijgen deel te nemen aan het maatschappelijk leven? Denk dan eens aan de mogelijkheid om Resto VanHarte op te nemen in uw testament. Zo helpt u Resto VanHarte om buurtgenoten met elkaar in verbinding te brengen in onze buurtrestaurants. U kunt kiezen voor een erfstelling of legaat. 

Erfstelling

Bij een erfstelling benoemt u Resto VanHarte tot (mede-)erfgenaam. U laat dan uw gehele nalatenschap (of een deel daarvan) na aan Resto VanHarte.

Legaat

Bij een legaat krijgt Resto VanHarte een door u bepaald bedrag of goederen, zoals een huis of een effectenportefeuille.

Geen erfbelasting

Resto VanHarte is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI is een door de Belastingdienst erkend goed doel dat vrijgesteld is van het betalen van erfbelasting. Als u geld of bezittingen nalaat aan Resto VanHarte, dan komt dat gedeelte van uw erfenis dus volledig ten goede aan ons werk. U kunt Resto VanHarte onder de volgende naam in een testament opnemen: Stichting met volledige rechtsbevoegdheid: Stichting VanHarte, statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan Gatwickstraat 1, 1043 GK (Postbus 67011, 1060 JA Amsterdam), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37114817. IBAN nummer NL14INGB0000001514

Vraag advies aan de notaris

In alle gevallen is het nodig dat u naar de notaris gaat om uw wensen in een testament vast te leggen. Uw notaris kan met u meedenken over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht op www.notaris.nl of bij de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur).

Wilt u met ons van gedachten wisselen, of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@restovanharte.nl of telefoon 020 303 3030. 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

 

Contact