VanHarte in uw testament

vanharte amsterdam testamentVindt u ook dat iedereen in Nederland de kans moet krijgen deel te nemen aan het maatschappelijk leven? Denk dan eens aan de mogelijkheid om Resto VanHarte op te nemen in uw testament. In een testament kunt u behalve personen ook goede doelen opnemen. Dat kan op twee manieren:

Erfstelling
U kunt Resto VanHarte opnemen in uw testament als (mede)erfgenaam. Dit heet erfstelling. Resto VanHarte ontvangt dan een percentage van uw nalatenschap. U beslist zelf welk percentage dat is.
 
Legaat
Met een legaat stelt u vast welk geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) u nalaat aan Resto VanHarte.
 
Geen erfbelasting
Resto VanHarte is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI is een door de Belastingdienst erkend goed doel dat vrijgesteld is van het betalen van erfbelasting. Als u geld of bezittingen nalaat aan Resto VanHarte, dan komt dat gedeelte van uw erfenis dus volledig ten goede aan ons werk.
 
Vraag advies aan de notaris
Uw notaris kan met u meedenken over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht op www.notaris.nl of bij de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur).
 
Wilt u met ons van gedachten wisselen, of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@restovanharte.nl of telefoon 020 303 3030.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

 

Contact