Doneer nu!

Organisatie

vanharte organisatieStichting VanHarte heeft een bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder, het beleid en de algemene gang van zaken bij Resto VanHarte. In onze statuten is vastgelegd hoe Resto VanHarte functievermenging en onafhankelijkheidsconflicten van bestuurder en toezichthouders voorkomt.

Resto VanHarte beschikt over het CBF Keur voor goede doelen, een kwaliteitsstempel van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Resto VanHarte is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunt uw gift aan Resto VanHarte aftrekken van uw belastbaar inkomen.
 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

 

Contact