Doneer nu!

Resultaten

vanharte resultatenResto VanHarte groeit. Jaarlijks maken we ruim 120.000 ontmoetingen mogelijk. Meer dan 4.500 vrijwilligers zetten zich hiervoor in op meer dan 55 locaties, verspreid in het land. Dat worden er steeds meer.

 
Maar het gaat niet alleen om aantallen. De mensen achter de cijfers laten zien dat de aanpak van Resto VanHarte werkt. Mensen van allerlei pluimage komen in beweging. Werkzoekende jongeren, herintreders, gepensioneerden, re­integreerders en andere mensen die graag volwaardig willen meedraaien in de maatschappij, pakken hun kansen en laten zien wat ze in hun mars hebben.
 
Impact
Uit de enquête die we jaarlijks houden onder onze gasten en vrijwilligers, blijkt dat ze zich sterker betrokken zijn gaan voelen bij de wijk sinds ze meedoen met Resto VanHarte. Ze zijn zich gezonder en financieel zelfredzamer gaan voelen door hun deelname aan de activiteiten. Ruim driekwart heeft nieuwe vrienden en kennissen gemaakt bij Resto VanHarte. Ruim 6 op de 10 mensen voelen zich door dit alles minder op zichzelf aangewezen.
 
60 procent van onze vrijwilligers heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Ze ervaren meer perspectief op werk of scholing dankzij hun vrijwilligerswerk bij Resto VanHarte. Ze doen in het Resto voldoende nieuwe kennis op, leren beter samenwerken en ook zelfstandig werken, en zouden zich graag verder willen ontwikkelen binnen hun functie.
 
De uitkomsten van de gasten- en vrijwilligersenquête 2015 vindt u op onze website.

Nieuwsbrief ontvangen?

 

Contact